our training courses and programs

Trygghetsutbildning

Utbildningar som syftar till att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö hos offentlig sektor eller privata företag.    

Riskhantering

Utbildningar för att upptäcka, hantera, minimera eller eliminera specifika risker vid olika typer av hotbilder.          

Affärssäkerhet

Utbildningar som ger företag metoder för att skydda sig mot ekonomisk förlust och negativ påverkan på varumärket

Krishantering

Utbildningar för att förbereda sig och optimalt hantera påfrestande händelser, kriser och katastrofer.      

Sjukvård

Sjukvårdsutbildningar för särskilt utsatta och exponerade tillfällen i tjänsten eller på resa.       

Maritim säkerhet

Utbildningar som hanterar eller förebygger olika säkerhetsproblem och risker i den Maritima arenan.            

Resesäkerhet

Utbildningar som ger resenären optimala förutsättningar för en trygg, säker och effektiv affärsresa.    

Arbeta i Riskzon

Hostile Enviroment - Exponera sig för faror för att nå sitt mål eller ta kalkylerade risker i konflikt eller krigszon. 

Yrkesutbildning

Utbildning för myndigheter, organisationer och företag i säkerhets- eller utredningsbranschen eller de som vill göra karriär

Specialutbildning

Specialutbildningar exklusivt för Myndigheter och Gothia Protection Groups avtalskunder - GPG On Call              

Aktuella händelser

2016-05-20

Utbildning för Friskis&Svettis Stockholm

NPA är stolta över att fått förtroendet att utbilda personal från alla anläggningar i Friskis&Svettis Stockholm. Teori och scenarioträning för en tryggare arbetsplats. Tack alla kursdeltagare för engagemang och inlevelse!

Kurs:

Glömt lösenordet Registrera dig